Aanvragen

De Vermeulen Brauckman Stichting steunt grote projecten die de Bijbel ontsluiten voor een breed publiek. Ook bieden wij een helpende hand aan nieuwe, nog voor groei vatbare initiatieven. Het is voor de Vermeulen Brauckman Stichting van groot belang dat de Nederlandse Bijbeltekst ook werkelijk aan bod komt in het project, bij voorkeur niet verpakt in te veel eigen taal of beelden. Daarnaast is het van belang dat de tekst van de Bijbel op een nieuwe, verrassende wijze naar voren wordt gebracht.

Aanvraag indienen

U kunt uitsluitend via onze website een aanvraag indienen. Uw aanvraag moet worden ingediend vóór maandag 10 januari 2022. De aanvraag bestaat uit twee stappen.

  1. Via een quick scan checkt u of uw project voldoet aan de basisvoorwaarden om een aanvraag te kunnen doen.
  2. Is dit het geval, dan kunt u het aanvraagformulier invullen. Ook kunt u de benodigde aanvullende informatie als bijlage toevoegen.

Projecten
Selectie van projecten uit 2019

Denkwerk

De Nacht van de Theologie 2019 is een jaarlijks evenement van universiteiten, omroepen, uitgevers en kerken waarin de Theoloog des Vaderlands wordt aangewezen. De Theoloog des Vaderlands ontvangt een bedrag om een project naar keuze uit te werken. In 2019 was dit project ‘de ongelooflijke Podcast’ met Theoloog des Vaderlands Stefan Paas. Wat valt er nog over de Bijbel anno nu te zeggen?

Activiteiten

KISI en de musical De dromen van Quinty.
‘De dromen van Quinty’ was een wereldreis langs de continenten. Het scheppingsverhaal en de droom van een nieuwe aarde kwamen hierin tot leven. Op 36 basisscholen voor zo’n 10.000 leerlingen werd dit verhaal door honderd jonge  vrijwilligers in de periode februari-maart 2019  tot leven gebracht.

Stichting Chaos & Verwondering met de voorstelling HomeRun.
HomeRun is een ontroerend verhaal over vrijheid en gezonde identiteit. Alles werd in 40 minuten uitgebeeld zonder woorden, in spel, moderne dans en streetdance.

Stichting Arts Alive voor de bijzondere Theaterweekenden met Bijbelse verhalen als uitgangspunt, waarin ze mensen trainden en opleidden om door middel van dans, theater en kunst een boodschap over te brengen.

Kunst

Stichting Platform Kerk & Kunst voor het project Zachte krachten.
Is er plek voor een tegengeluid in onze gepolariseerde maatschappij? Wat de Bijbel heeft te zeggen in dit verband werd getoond in een expositie van twee- en driedimensionale kunst in de historische Joriskerk in Amersfoort.

Het Geestdrift Festival ging een samenwerking aan met kunstenares Liesbeth Labeur.
Voor het Geestdrift Festival 2019 maakte  Liesbeth Labeur in aansluiting op het thema ‘de Apocalyps’ en ‘Laatste oordeel’ een speciaal kunstwerk  Daarmee plaatst zij zichzelf in een rijke traditie van eerdere kunstenaars die dit onderwerp hebben verbeeld.