Aanvragen

De Vermeulen Brauckman Stichting steunt grote projecten die de Bijbel ontsluiten voor een breed publiek. Ook bieden wij een helpende hand aan nieuwe, nog voor groei vatbare initiatieven. Het is voor de Vermeulen Brauckman Stichting van groot belang dat de Nederlandse Bijbeltekst ook werkelijk aan bod komt in het project, bij voorkeur niet verpakt in te veel eigen taal of beelden. Daarnaast is het van belang dat de tekst van de Bijbel op een nieuwe, verrassende wijze naar voren wordt gebracht.

Aanvraag indienen

U kunt uitsluitend via onze website een aanvraag indienen. Uw aanvraag moet worden ingediend vóór maandag 5 oktober 2020. De aanvraag bestaat uit twee stappen.

 1. Via een quick scan checkt u of uw project voldoet aan de basisvoorwaarden om een aanvraag te kunnen doen.
 2. Is dit het geval, dan kunt u het aanvraagformulier invullen. Ook kunt u de benodigde aanvullende informatie als bijlage toevoegen.

 

Projecten

De volgende projecten konden in 2018 rekenen op een bijdrage van Vermeulen Brauckman

Denkwerk

 • Theoloog des Vaderlands Claartje Kruijff – project Heilige Ruimte

Activiteiten

 • Inspiratiefestival Terschelling 2018
 • De Zijderups – Genesis door kinderen getekend
 • Stichting Godly Play – Godly Play 2018
 • Wekelijkse Choral Evensong & Pub op koopavond in de Utrechtse binnenstad
 • De Stichting De Zaanse Passion – De Zaanse Passion 2018
 • Kees Posthumus vertelt – Esther, een Perzisch sprookje
 • Raad van Kerken Lochem Barchem – OIKO-event 2018
 • PKN Kraggenburg voor het project Land van Verwondering
 • De Nacht van de Theologie 2018

Kunst

 • Stichting Theaterconcert Jochanan van Patmos – Jochanan van Patmos
 • Leidse Stijl – Eindtijd
 • Stichting Platform Kerk en Kunst – Van Letter tot Leven
 • Stichting ’t Kerkje van Ellesdiek – Openbaering in beeld
 • Stichting Joods Cultureel Kwartier – Kabbala en de Bijbel
 • Stijn van der Loo  –  CD  Ik zag vissen
 • Stichting ‘t Paleis – Opera Job
 • Stichting Activiteiten Elim, liturgisch koor Katharsis-  het kerstproject Kind van Belofte